Кораби - Флоти

Към 25/05/2018 менажираният флот обхваща 135 кораба:

  • 41 контейнеровоза (506-13092 TEU)
  • 26 кораба за насипни товари (DWT > 100000mt)
  • 11 кораба за насипни товари (DWT < 100000mt) 
  • 15 автомобиловоза (3510-6501 cars intake)
  • 11 химикаловоза (DWT 13921-19994)
  •   3 газовоза (15094-80199 cub.m.)
  • 19 нефтени танкера
  •   9 продуктовоза  

Възрастта на корабите е от 1 до 22 години като преобладаващата част са между 1 и 15 години.