Заявление

За да достигне Вашето Заявление до нашият екип моля въведете/изберете в полето “Select Nationality” държава Bulgaria и натиснете “Submit “.

Във формата която ще видите на екрана попълнете полетата както следва:

  • Rank = Длъжност
  • Available from = Дата на готовност
  • Family Name = Фамилия
  • First Name = Име
  • Telephone = Телефон за контакт
  • Email = имейл адрес за контакт
  • Home Address = Домашен адрес
  • Home Country = Държава(по местопребиваване)
  • Date of Birth = Дата на раждане
  • Previous Service in Rank = Плавателен стаж на длъжност…
  • National Licence/Cerificate held = Национално свидетелство за правоспособност
  • Other (2500 char max) = Място за допълнителни данни (до 2500 знака)

Натиснете бутон “ Submit “ за изпращане на Вашата Заявка за Работа (Crew Job Application).

 

Официалната бланка за заявление ще намерите тук.