За компанията
За насЗа компаниятаФирмена политикаАлкохол/наркотици

Фирма „ Zodiac Maritime Ltd ” е основана на 16 януари 1974 г. в Лондон.

Компанията извършва мениджмънт на кораби за насипни товари, автомобиловози, контейнеровози, хладилни кораби, нефтени танкери, химикаловози и газовози.

От самото начало ръководството на компанията поставя ударението върху координирането на усилията и работата в синхрон на екипа от високо квалифицирани специалисти за постигането на една единствена цел - пълно задоволяване изискванията на своите клиенти! През годините тази философия възтържествува и към днешна дата компанията разполага с мениджъри и морски специалисти с огромен опит и знания, с лоялен и можещ екип, които са ключът към успехът на “Зодиак”.

“Зодиак” се отличава от другите подобни компании по това, че предлага пълен пакет услуги – от координиране и консултиране постройката и закупуването на кораби през менинг, опериране, подръжка , застраховка, снабдяване до помощ на корабособствениците за намиране работа на техните кораби! Превъзходството на качеството на услугите, които “Зодиак” предлага и нейната безупречна репутация се илюстрират посредством добрите отношенията със световните финансови институции.

По време на кризата в корабоплавателната индустрия от средата на осемдесетте, на банките се налага да си върнат собствеността върху много кораби, но те очевидно нямат необходимия опит да ги оперират. В стремежа си да намерят решение, 4 американски и европеиски банки имащи значително по размерите си портфолио от кораби, се обръщат към “Зодиак”. Резултата е възлагането за определен период от време мениджмънта на разнообразен от кораби флот на фирма “Зодиак”. Тези кораби не само са оперирани ефективно от “Зодиак” с печалба и в интерес на банките като накрая при обръщането на корабоплавателния пазар нагоре същите са продадени. Успешния бизнес с банките се оказа от огромна полза за компанията.

“Зодиак” се ангажира да предоставя наи-високите възможни стандарти на мениджмънт. През януари 1994 “Зодиак” беше една от първите компании за корабен мениджмънт, която беше сертифицирана по тогавашния стандарт ISO 9002, а от септември 2001  бе една от малкото компании за корабен мениджмънт сертифицирана по стандарта ISO14001.  По-късно Зодиак” бе сертифицирана и по стандартите OHSAS 18001 и ISO 50001.

Нивото на подготовката на корабните екипажи наемани от фирмата е над минимума изискващ се по STCW, а квалификационната програма на борда и брега е под прякото ръководство и указания на мениджъра по подготовката и обучението. Безопастността по корабите е гарантирана и от постоянните проверки и учения правени от суперинтенданти по безопастността.

Към 25/05/2018 менажираният флот обхваща 135 кораба:

  • 41 контейнеровоза (506-13092 TEU)
  • 26 кораба за насипни товари (DWT > 100000mt)
  • 11 кораба за насипни товари (DWT < 100000mt) 
  • 15 автомобиловоза (3510-6501 cars intake)
  • 11 химикаловоза (DWT 13921-19994)
  •   3 газовоза (15094-80199 cub.m.)
  • 19 нефтени танкера
  •   9 продуктовоза