Фирмена политика
За насЗа компаниятаФирмена политикаАлкохол/наркотици

Политика на ТП Зодиак Меритайм ООД


Високата квалификация на кадрите е наша марка за качество.

Фирмената политика на “Зодиак” е насочена към активно управление на всички аспекти на въпросите, свързани с подбор на морски кадри, професионалната подготовка, здравето и безопасността на наетите моряци.
За постигане на своите цели Компанията осъществява следните дейности:

  • Предприема всички необходими мерки за опазване на здравето, осигуряване на безопасността на труда и работната среда на личния състав на Компанията – както на работещите на, така и на посещаващите кое да е съоръжение, оперирано от Компанията.
  • Организира редовно курсове за палубните офицери, чрез Българския морски квалификационен център Варна.
  • Веднъж годишно провежда семинари с офицерския състав за новости в корабоплаването и оборудването на корабите, изисквания на конвенцията, аварии по нашите кораби и мерки за предотвратяване, отговори на въпроси по корабния мениджмънт.
  • Организиране на подходящо обучение за тази част от личния състав на Компанията, чиято работа може да има значително влияние върху здравето и безопасността на хората и въздействие върху околната среда.
  • Осигуряване на прилагането и изпълнението на всички национални и международни закони, наредби и други изисквания, които Компанията е приела да съблюдава.
  • Спазване на изискванията на Системата за качество на Компанията (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and ISO 50001) и Международния кодекс за управление на безопасността на ІМО.
  • Осигуряване на достъп на обществеността до фирмената политика на Компанията.