Алкохол/наркотици
За насЗа компаниятаФирмена политикаАлкохол/наркотици

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И АЛКОХОЛ

Фирмената политика по отношение на злоупотребата с лекарствени средства и алкохол се прилага за целия личен състав на Компанията – както за работещите на море, така и за тези, които посещават корабите на Компанията – и включва принципите, приети на Международния морски форум на петролните компании (OCIMF) в документа “Насоки за контрол на лекарствените средства и алкохола на борда на кораба”.

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
Злоупотребата със законни лекарствени средства или употреба, притежание, разпространение или продажба на незаконни лекарствени средства или контролирани лекарства, които не са изписани с рецепта, от срана на екипажа на борда на кораба или на брега е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНА.
Компанията няма да наема на работа лица, които употребяват или за които има писмени сведения, че са употребявали забранени лекарствени средства, или са злоупотребявали с предписани лекарствени средства. Член на екипажа, за който се установи, че е действал в нарушение на фирмената политика за лекарствените средства, ще бъде незабавно уволнен и предаден на съответните власти за разследване. Напомняме, че в някои страни за притежание на забранени лекарствена средства, се издава и СМЪРТНА ПРИСЪДА.

АЛКОХОЛ
Не се разрешава консумацията на алкохол на борда на менажираните от Компанията кораби. Разрешена е единствено консумацията на бира при строг контрол. На Капитана е разрешено да поддържа малък запас от алкохолни напитки за представителни цели. Алкохолът, разрешен на борда, е в строго определени количества.

  • Консумацията на алкохол се ограничава до ниво на алкохол в кръвта не повече от 40мг/100мл.
  • Консумацията на алкохол се забранява по време на работа, както и четири часа преди началото на работния ден или преди извършването на планирани задачи.
  • На борда на корабите, менажирани от Компанията, внасянето на алкохол, закупен на брега, с цел консумация на борда, е ЗАБРАНЕНО.
  • Всички членове на екипажа подписват документ с инструктаж за употребата на лекарствени средства и алкохол на борда. /‘Drug and Alcohol’/.

ТЕСТОВЕ ЗА АЛКОХОЛ И ЗАБРАНЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
Членовете на екипажите на танкери ще бъдат задължително подложени на тестове и проверка за злоупотреба с алкохол и забранени лекарствени средства при медицинските прегледи, предшестващи качването на кораба преди всеки контракт.
По усмотрение на Компанията, на борда на кораба, могат да се провеждат тестове и проверки за алкохол и лекарствени средства без предупреждение.
Членовете на екипажите на танкери могат да бъдат подложени на тестове и проверка за злоупотреба с алкохол и забранени лекарствени средства без предупреждение. Тези проверки ще се извършват от упълномощена организация на периоди не по-дълги от 12 месеца.
Капитаните на корабите са длъжни да носят комплекти за алкохолни проби, които да отчитат наличие на алкохол в кръвта над 40 мг на 100 мл.
Докато са на борда на кораба всички членове на екипажа задължително се подлагат на тестуване от капитана или натоварен с тази задача офицер поне веднъж по време на контракта им.
На борда на химикаловози, газовози или други танкери такова тестуване се провежда поне веднъж месечно. Резултатите от теста се вписват във служебния формуляр VC206.

ПРОБИ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА СЛЕД НАСТЪПВАНЕТО НА ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПРОИЗШЕСТВИЕ
В случай на пострадал от екипажа на кораба или произшествие, свързано със замърсяване на околната среда, Фирмата ще организира провеждането на необходимото тестуване на тези членове на екипажа, които са пряко свързани със съответното произшествие и/или са били на вахта. Капитанът отговаря за провеждането на алкохолни проби с доставените комплекти за алкохолни проби.
Компанията и капитанът са длъжни да съдействат изцяло при законен или основателен иск от страна на бреговите власти за провеждане на тестуване за употреба на алкохол или лекарствени средства (наркотици).

СТРАНИЧНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ
Прекомерната употреба на алкохол може да нанесе тежка вреда на здравето и способността на лицето да действа и мисли ефективно. Лице, за което се установи, че има проблеми с алкохола, няма да бъде наето за работа на борда на корабите, менажирани от Компанията.