Новини
ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ .....
Вакантни позиции 

1.Нефтени танкери

  Офицери – Всички рангове с танкерен стаж

  Изпълнителски състав - Рулеви, моряци, стажант-моряци, мотористи, готвачи 

2. Кораби за насипни товари и контейнеровози

   Офицери – Ст.пом.капитани, 1ви механици 

  Изпълнителски състав - мотористи, готвачи

Валидност мевдународни паспорти
Считано от 01 Юли 2014 всички международни паспорти трябва да са валидни минимум за 12месеца от датата на дадената готовност за качване на кораб  
 
ECDIS Generic Course

(IMO model course 1.27 compliant with 40 hours of training)
До 31 Дек 2014г. всички палубни офицери трябва да преминат този курс. Тези офицери, които са изкарали 3 и 4 дневен курс трябва да изкарат съответно 2 и 1 дневен допълнителен курс за да се преиздаде сертификата им.  

Нов адрес на офиса на ТП на Зодиак Морски Агенции Лондон

От 30 Декември 2013г. офисът на фирмата се премести на нов адрес. Адресът е бул. Сливница 24 ет.3 (сградата Ландмарк). Входа е от ул.Опълченска.  

North of England - How to avoid collisions

ECDIS Info

Считано от 01 Март 2012г. документите за разходите свързани с качването и слизането от корабите ще се представят преди подписването на договора в офисa на фирмата в гр.Варна. От тази дата капитаните на корабите спират да приемат и изпращат до Зодиак Лондон тези документи.

Считано от 15 Април 2011г. за работа на либерийски кораби в допълнение на изискваните сертификати от ИАМА се изискват и:
-за рулеви - сертификат "Водач на спасително средство"
-за палубен моряк - сертификат за рулеви

Считано от 05 Януари 2011г. за моряците работещите на кораби менаджирани от Zodiac Maritime Agencies London Ltd не се изискват моряшки паспорти. Притежаването на валидна моряшка книжка е достатъчно като стажа в нея ще бъде вписван от капитаните на корабите.


За подробна информация се свържете с офиса на “Zodiac Maritime Agencies” Ltd. във Варна.
НОВИНИТЕ ПО ТЕМИ

Вакантни места