Дискусионен форум

ТАБЛО ЗА ОБЯВИ И ДИСКУСИИ


ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ РАБОТЕЩ
В Zodiac Maritime Agencies Ltd.


    Моля, попълнете регистрационната форма - всички полета се попълват задължително. За успешна регистрация трябва да въведете в полето "e-mail: " валиден адрес.

На вниманието нанеработещите в Zodiac Maritime Agencies - Моля в полето "Comp No" използвайте петцифрен номер от 00100 до 29999 или комбинация от букви и цифри. В противе случай няма да получите оторизация за участие във форума.

    Ако вашата парола не бъде удобрена в рамките на 3/три/ дни моля използвайте следния адрес за контакт: office@zodvarna.com  .

****   

ФОРУМЪТ ЗА ОБЯВИ И ДИСКУСИИ Е ОТВОРЕН ЗА ВСЕКИ КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА СПОДЕЛИ СВОЕТО МНЕНИЕ.Към форума


Регистрация:
Име:
e-mail:
Comp.No:
Парола: