От 01/01/2022 ще има промяна в продължителността на контрактите и в заплащането на всички рангове.