Вакантни позиции на сухотоварни кораби

  • Кораби за насипни
  • Офицери – ст.пом.к-ни, гл.механици, ел.механици
  • Изпълнителски състав - фитери, готвачи, камариери
  • Контейнеровози
  • Офицери – 2ри механици (1 a/e), ел.механици
  • Изпълнителски състав - фитери, готвачи, камариери
  • Автомобиловози
  • Офицери – гл.механици, 2ри механици (1 a/e), ел.механици
  • Изпълнителски състав - фитери, готвачи, камариери