Вакантни позиции на сухотоварни кораби

  • Кораби за насипни
  • Офицери – капитани, ст.пом.к-ни, гл.механици, 2ри механици (1 a/e),
  • Изпълнителски състав - фитери, готвачи, камариери
  • Контейнеровози
  • Офицери – 2ри механици (1 a/e), 3ти механици (2 a/e), ел.механици
  • Изпълнителски състав - фитери, готвачи, камариери
  • Автомобиловози
  • Офицери – гл.механици, 2ри механици (1 a/e)
  • Изпълнителски състав - фитери, готвачи, камариери