Вакантни позиции на танкери

Нефтени танкери

Офицери - ст.пом.к-ни, 2ри механици, ел.механици (1 a/e)

Химикаловози

Офицери - ст.пом.к-ни, гл.механици, 2ри механици (1 a/e)

Газовози