За нас

Фирма Zodiac Maritime Ltd има повече от 40-годишна история. Oснована е на 16 януари 1974 г. в Лондон с основен предмет на дейност опериране и мениджмънт на кораби. От 1992 г. досега броят на корабите управлявани от „Зодиак” се е увеличил над два пъти, а като дедуейт – в пъти повече.

Фирмата проявява интерес към българските морски кадри още през 1989 г. За първи път набира екипажи за корабите си чрез „Нептун менинг” към СО „Воден транспорт”. От 1990 с тази дейност се занимава и к.д.п. Стефан Дублев, един от първите български капитани наети от “Зодиак”. Първоначално се търсят предимно офицерски кадри, впоследствие – боцмани, рулеви, палубни моряци, фитери, мотористи, готвачи и камериери. От самото начало броят на наеманите през годините моряци расте непрекъснато като достига връхна точка през 2002г. (2359 моряка) и 2003г. (2576 моряка). За първи път през 2004г започва да се забелязва лек спад в броя на наетите български моряци, което е вследствие на голямата конкуренция на този пазар на труда, неатрактивността на моряшката професия, по-лесното намиране на относително добри алтернативи на брега, облекченото пътуване зад граница на българските граждани, курса USD/BGN и др. През годините повече от 4000 моряка са работили на корабите менажирани от Zodiac Maritime Ltd London. От стъпването си през 1989 на българския пазар за морски специалисти г. до 31 декември 2017 са били сключени около 37000 договора за работа на корабите менажирани от Zodiac Maritime Ltd London.

Търговското представителство на фирмата в България е регистрирано в БТПП на 27 октомври 1994. В България ТП " Зодиак Меритайм ООД" има офис единствено в гр. Варна чрез който се извършват всички действия от и за Zodiac Maritime Ltd.

За успешната дейност на Zodiac Maritime Ltd в България работят 10 души, като повечето от тях преди започването на бреговата си работа са плавали като офицери в компанията.

Фирма "Zodiac Maritime Ltd" е основана на 16 януари 1974 г. в Лондон.

Компанията извършва мениджмънт на кораби за насипни товари, автомобиловози, контейнеровози, хладилни кораби, нефтени танкери, химикаловози и газовози.

От самото начало ръководството на компанията поставя ударението върху координирането на усилията и работата в синхрон на екипа от високо квалифицирани специалисти за постигането на една единствена цел - пълно задоволяване изискванията на своите клиенти! През годините тази философия възтържествува и към днешна дата компанията разполага с мениджъри и морски специалисти с огромен опит и знания, с лоялен и можещ екип, които са ключът към успехът на "Зодиак".

"Зодиак" се отличава от другите подобни компании по това, че предлага пълен пакет услуги – от координиране и консултиране постройката и закупуването на кораби през менинг, опериране, подръжка, застраховка, снабдяване до помощ на корабособствениците за намиране работа на техните кораби! Превъзходството на качеството на услугите, които "Зодиак" предлага и нейната безупречна репутация се илюстрират посредством добрите отношенията със световните финансови институции.

По време на кризата в корабоплавателната индустрия от средата на осемдесетте, на банките се налага да си върнат собствеността върху много кораби, но те очевидно нямат необходимия опит да ги оперират. В стремежа си да намерят решение, 4 американски и европеиски банки имащи значително по размерите си портфолио от кораби, се обръщат към "Зодиак". Резултата е възлагането за определен период от време мениджмънта на разнообразен от кораби флот на фирма "Зодиак". Тези кораби не само са оперирани ефективно от "Зодиак" с печалба и в интерес на банките като накрая при обръщането на корабоплавателния пазар нагоре същите са продадени. Успешния бизнес с банките се оказа от огромна полза за компанията.

"Зодиак" се ангажира да предоставя наи-високите възможни стандарти на мениджмънт. През януари 1994 "Зодиак" беше една от първите компании за корабен мениджмънт, която беше сертифицирана по тогавашния стандарт ISO 9002, а от септември 2001 бе една от малкото компании за корабен мениджмънт сертифицирана по стандарта ISO14001. По-късно "Зодиак" бе сертифицирана и по стандартите OHSAS 18001 и ISO 50001.

Нивото на подготовката на корабните екипажи наемани от фирмата е над минимума изискващ се по STCW, а квалификационната програма на борда и брега е под прякото ръководство и указания на мениджъра по подготовката и обучението. Безопастността по корабите е гарантирана и от постоянните проверки и учения правени от суперинтенданти по безопастността.

Към 25/05/2018 менажираният флот обхваща 135 кораба:

 • 41 контейнеровоза (506-13092 TEU)
 • 26 кораба за насипни товари (DWT > 100000mt)
 • 11 кораба за насипни товари (DWT < 100000mt)
 • 15 автомобиловоза (3510-6501 cars intake)
 • 11 химикаловоза (DWT 13921-19994)
 • 3 газовоза (15094-80199 cub.m.)
 • 19 нефтени танкера
 • 9 продуктовоза

Политика на ТП Зодиак Меритайм ООД

Високата квалификация на кадрите е наша марка за качество.

Фирмената политика на "Зодиак" е насочена към активно управление на всички аспекти на въпросите, свързани с подбор на морски кадри, професионалната подготовка, здравето и безопасността на наетите моряци.

За постигане на своите цели Компанията осъществява следните дейности:

 • Предприема всички необходими мерки за опазване на здравето, осигуряване на безопасността на труда и работната среда на личния състав на Компанията – както на работещите на, така и на посещаващите кое да е съоръжение, оперирано от Компанията.
 • Организира редовно курсове за палубните офицери, чрез Българския морски квалификационен център Варна.
 • Веднъж годишно провежда семинари с офицерския състав за новости в корабоплаването и оборудването на корабите, изисквания на конвенцията, аварии по нашите кораби и мерки за предотвратяване, отговори на въпроси по корабния мениджмънт.
 • Организиране на подходящо обучение за тази част от личния състав на Компанията, чиято работа може да има значително влияние върху здравето и безопасността на хората и въздействие върху околната среда.
 • Осигуряване на прилагането и изпълнението на всички национални и международни закони, наредби и други изисквания, които Компанията е приела да съблюдава.
 • Спазване на изискванията на Системата за качество на Компанията (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and ISO 50001) и Международния кодекс за управление на безопасността на ІМО.
 • Осигуряване на достъп на обществеността до фирмената политика на Компанията.

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И АЛКОХОЛ

Фирмената политика по отношение на злоупотребата с лекарствени средства и алкохол се прилага за целия личен състав на Компанията – както за работещите на море, така и за тези, които посещават корабите на Компанията – и включва принципите, приети на Международния морски форум на петролните компании (OCIMF) в документа "Насоки за контрол на лекарствените средства и алкохола на борда на кораба".

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

Злоупотребата със законни лекарствени средства или употреба, притежание, разпространение или продажба на незаконни лекарствени средства или контролирани лекарства, които не са изписани с рецепта, от срана на екипажа на борда на кораба или на брега е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНА.

Компанията няма да наема на работа лица, които употребяват или за които има писмени сведения, че са употребявали забранени лекарствени средства, или са злоупотребявали с предписани лекарствени средства. Член на екипажа, за който се установи, че е действал в нарушение на фирмената политика за лекарствените средства, ще бъде незабавно уволнен и предаден на съответните власти за разследване. Напомняме, че в някои страни за притежание на забранени лекарствена средства, се издава и СМЪРТНА ПРИСЪДА.

АЛКОХОЛ

Не се разрешава консумацията на алкохол на борда на менажираните от Компанията кораби. Разрешена е единствено консумацията на бира при строг контрол. На Капитана е разрешено да поддържа малък запас от алкохолни напитки за представителни цели. Алкохолът, разрешен на борда, е в строго определени количества.

 • Консумацията на алкохол се ограничава до ниво на алкохол в кръвта не повече от 40мг/100мл.
 • Консумацията на алкохол се забранява по време на работа, както и четири часа преди началото на работния ден или преди извършването на планирани задачи.
 • На борда на корабите, менажирани от Компанията, внасянето на алкохол, закупен на брега, с цел консумация на борда, е ЗАБРАНЕНО.
 • Всички членове на екипажа подписват документ с инструктаж за употребата на лекарствени средства и алкохол на борда. /‘Drug and Alcohol’/.

ТЕСТОВЕ ЗА АЛКОХОЛ И ЗАБРАНЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

Членовете на екипажите на танкери ще бъдат задължително подложени на тестове и проверка за злоупотреба с алкохол и забранени лекарствени средства при медицинските прегледи, предшестващи качването на кораба преди всеки контракт. По усмотрение на Компанията, на борда на кораба, могат да се провеждат тестове и проверки за алкохол и лекарствени средства без предупреждение. Членовете на екипажите на танкери могат да бъдат подложени на тестове и проверка за злоупотреба с алкохол и забранени лекарствени средства без предупреждение. Тези проверки ще се извършват от упълномощена организация на периоди не по-дълги от 12 месеца. Капитаните на корабите са длъжни да носят комплекти за алкохолни проби, които да отчитат наличие на алкохол в кръвта над 40 мг на 100 мл. Докато са на борда на кораба всички членове на екипажа задължително се подлагат на тестуване от капитана или натоварен с тази задача офицер поне веднъж по време на контракта им. На борда на химикаловози, газовози или други танкери такова тестуване се провежда поне веднъж месечно. Резултатите от теста се вписват във служебния формуляр VC206.

ПРОБИ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА СЛЕД НАСТЪПВАНЕТО НА ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПРОИЗШЕСТВИЕ

В случай на пострадал от екипажа на кораба или произшествие, свързано със замърсяване на околната среда, Фирмата ще организира провеждането на необходимото тестуване на тези членове на екипажа, които са пряко свързани със съответното произшествие и/или са били на вахта. Капитанът отговаря за провеждането на алкохолни проби с доставените комплекти за алкохолни проби. Компанията и капитанът са длъжни да съдействат изцяло при законен или основателен иск от страна на бреговите власти за провеждане на тестуване за употреба на алкохол или лекарствени средства (наркотици).

СТРАНИЧНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ

Прекомерната употреба на алкохол може да нанесе тежка вреда на здравето и способността на лицето да действа и мисли ефективно. Лице, за което се установи, че има проблеми с алкохола, няма да бъде наето за работа на борда на корабите, менажирани от Компанията.