Кораби - Флоти

Автомобиловози

Автомобиловози

Бълкери над 100 000 mtc

Бълкери над 100 000 mtc

Бълкери под 100 000 mtc

Бълкери под 100 000 mtc

Контейнеровози

Контейнеровози

Нефтени танкери

Нефтени танкери

Нефтени танкери

Нефтени танкери

Газовози

Газовози

Химикаловози

Автомобиловози

Към 25/05/2018 менажираният флот обхваща 135 кораба:

  • 41 контейнеровоза (506-13092 TEU)
  • 26 кораба за насипни товари (DWT > 100000mt)
  • 11 кораба за насипни товари (DWT < 100000mt)
  • 15 автомобиловоза (3510-6501 cars intake)
  • 11 химикаловоза (DWT 13921-19994)
  • 3 газовоза (15094-80199 cub.m.)
  • 19 нефтени танкера
  • 9 продуктовоза

Възрастта на корабите е от 1 до 22 години като преобладаващата част са между 1 и 15 години.