Заявление

За да достигне Вашето Заявление до нашият екип моля въведете/изберете в полето "Select Nationality" държава Bulgaria и натиснете "Submit".

Във формата която ще видите на екрана попълнете полетата както следва:

 • Rank = Длъжност
 • Available from = Дата на готовност
 • Family Name = Фамилия
 • First Name = Име
 • Telephone = Телефон за контакт
 • Email = имейл адрес за контакт
 • Home Address = Домашен адрес
 • Home Country = Държава(по местопребиваване)
 • Date of Birth = Дата на раждане
 • Previous Service in Rank = Плавателен стаж на длъжност…
 • National Licence/Cerificate held = Национално свидетелство за правоспособност
 • Other (2500 char max) = Място за допълнителни данни (до 2500 знака)

Натиснете бутон "Submit" за изпращане на Вашата Заявка за Работа (Crew Job Application).

Официалната бланка за заявление ще намерите тук.