ТП Зодиак Меритайм ООД

гр.Варна, бул.Сливница No24 ет.3 офис 13

Приемно време : Понеделник – Петък от 10:30 до 13:00 часа и от 14:30 до 16:00 часа

Обедна почивка : Понеделник – Петък от 13:30 до 14:30 часа

телефон за информация: (052) 667 100

факс: (052) 667 105

e-mail: office@zodvarna.com

Телефони за връзка:

(052) 667 111 Управител: к.д.п. Продан Раданов

(052) 667 112 Офицерски състав;

(052) 667 113 Кадети, палубен изпълнителски състав, помпиери, мотористи;

(052) 667 116 Бластьори, фитери, готвачи, камариери, стажант-камариери;