Важно

Важно От 25 Май 2018г. всички моряци трябва преди качването си на кораба да се запознаят с политиката на Zodiac […]

Важно

Важно! От 16 Ноември 2015г. за всеки бенефициент с изключение на самите моряци ще се изисква да бъде представено копие […]