Всички моряци на които стажа се нанася в моряшките книжки  от капитаните, трябва на максимум две години да вписват същия и в досието си в Морска администрация. За това ще трябва да се представят договорите за работа на корабите за които се отнася стажа. Морска администрация считано от 01/09/2020 няма да зачита стажа на база издадени от офиса бележки.